jueves, 21 de mayo de 2020

ROSALÍA DE CASTRO

UXÍA BUEZAS 3º ESO B

PATRI CALVIÑO 3º ESO B


EVA SANTIAGO 3º ESO B

SABELA PIÑEIRO 3º ESO B

ALMUDENA 3º ESO A

LARA 3º ESO A


miércoles, 29 de abril de 2020

CURROS ENRÍQUEZ

EVA 3º ESO B


LUCÍA PAZOS 3º ESO A


ALMUDENA ÁLVAREZ 3º ESO A
PATRI CALVIÑO 3º ESO B


MARTÍN PAZOS 3º ESO A

ALBA ANDRADE 3º ESO B


lunes, 27 de abril de 2020

REXURDIMENTO - CURROS ENRÍQUEZ

Rexurdimento é o nome co que se coñece a segunda metade do século XIX e supuxo a recuperación literaria, pero tamén cultural, política e histórica.
Iníciase coa publicación en 1863 de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro.
A máis de Rosalía, hai que engadir a Eduardo Pondal, Valentín Lamas Carvajal e máis Manuel Curros Enríquez como os principais escritores en galego desta época.
 Na primeira metade do século XIX, houbo unha serie de acontecementos que prepararon o camiño para este Rexurdimento. Esta época é coñecida como a dos Precursores. Un destes acontecementos foi a invasión francesa, que deu lugar á circulación de textos de axitación popular escritos en galego. A procura dunha identidade propia de Galicia foi aumentando e manifestándose en publicacións nas que os escritores e políticos valorizaban o propio da nosa terra.
Imos descubrir un deses protagonistas.... 

CURROS ENRÍQUEZ


http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/manuel-curros-enriquez-letras-galegas-1967


1.-BIOGRAFÍA
Naceu en Celanova (Ourense) en 1851. Con 15 anos marchou da casa paterna para ir vivir a Madrid. Alí participou en ambientes intelectuais, ao tempo que viviu a revolución de 1868. Defendeu apaixonadamente a república como forma de goberno e o federalismo como modelo de organización do Estado. A súa profesión foi a de xornalista.
En 1877 participa no concurso literario da cidade de Ourense coas composicións “A Virxe do Cristal”, “Unha voda en Einibó” “O gueiteiro” (primeiro premio e estrea como poeta en galego).
Volve a Ourense e en 1880 (Follas novas, de Rosalía de Castro), publica Aires da miña terra, obra polémica co bispado de Ourense que fixo que fose xulgado (e absolto) por presuntos ataques á relixión católica (anticlericalismo = O divino sainete, 1888).
En 1895 emigra a Cuba. Regresa á Coruña en 1904 para recibir unha homenaxe. De novo en Cuba, foi un dos impulsores da creación da Real Academia Galega.
Faleceu na Habana en 1908 e os seus restos foron repatriados ese mesmo ano e enterrados na Coruña.

2.-OBRA

-Aires da miña terra (1880), poemas de temática social, aínda que tamén hai outros de temática costumista e intimista.

-O divino sainete (1888), poema narrativo de carácter satírico

AIRES DA MIÑA TERRA (Liñas temáticas)
-Liña cívica ou social: Curros dicía que a literatura tiña que ter a función social de compromiso co pobo galego, coa democracia e coas ideas progresistas. Denuncia a inxustizas e opresión cara aos máis débiles (labregos) e critica os caciques e fidalgos. Poemas de ton anticlerical. A súa poesía ten continuación no século XX con poetas como Ramón Cabanillas e Celso Emilio Ferreiro.

-Liña costumista: estética costumista propia do seu tempo e da poesía popular. Recrea lendas,

tradicións e tipos populares. Carácter reivindicativo.
-Liña intimista: en poucos poemas expresa os seus sentimentos. Son aqueles en que mostra a alegría polo nacemento dun fillo ou a dor pola morte da nai, ou mesmo pola morte de Rosalía de Castro.

O DIVINO SAINETE
Longo poema narrativo de carácter burlesco que parodia a Divina Comedia de Dante Alighieri. Está protagonizado polo propio Curros que, en compaña de Francisco Añón, realiza unha viaxe a Romapara gañar o xubileu. Añón será o guía de Curros no percorrido polos sete vagóns dun tren, que representan os sete pecados capitais: preguiza, envexa, gula, ira, luxuria, avaricia e soberbia. En cada vagón encontran personaxes cos que Curros mantivera algunha polémica ao longo da súa vida.Unha vez en Roma, visita ao papa León XIII e aconséllalle que a Igrexa abandone a súa riqueza e volva á vida sinxela.
A obra é unha caricatura da sociedade daquel tempo. Fai unha crítica feroz a todos os estamentos sociais, centrándose nos poderosos, nos seus inimigos e na Igrexa católica (anticlericalismo).

3.-LINGUA E ESTILO
Para Curros, a poesía é un medio de compromiso cívico cos máis débiles, por iso emprega un galego popular da zona de Celanova (pero coida o léxico, a sintaxe e procura evitar os castelanismos) para que o seu público o entenda. Nos poemas sociais predomina a ironía, as comparacións metáforas. Noscostumistas, emprega paralelismos, repeticións anáforas.MÁIS INFORMACIÓN CURROS ENRÍQUEZ

viernes, 20 de marzo de 2020

lunes, 16 de marzo de 2020

O CÓMIC

O CÓMIC
RECURSOS TIC PARA CREAR HISTORIAS Y CÓMICS
* Elixe a versión gratuíta e que che permita gardar en pdf

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-online-para-crear-comics/PlayComic está diseñada para que los alumnos elaboren, modifiquen y creen cómics de manera sencilla y atractiva. Ofrece varias opciones para crear la historieta: modificar un cómic ya existente, convertir una historia escrita en viñetas, o inventar una desde el principio. Los usuarios pueden escoger entre más de diez personajes, cambiar su posición y tamaño y añadirles efectos. Además, también se pueden añadir animales, casas u objetos, cambiar suelos y paredes y escribir dentro de los distintos diseños de bocadillos

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index.html

1. Bubblr

La propuesta es crear un cómic tomando fotos de Flickr sin el requerimiento de inscripción. Solo debes ingresar con tu usuario de Flickr e incrustar globos de diálogo para lograr tu historia.

2. Pixton

Una herramienta sencilla que puedes emplear para uso personal en su versión gratuita, o para escuelas o negocios. Se eligen las 10 mejores creaciones del día y podrás mezclar tu cómic con los de otros usuarios.
http://www.pixton.com/es/

3. Fotojet

Permite armar gráficos, banners, tarjetas y collages sin la necesidad de registrarte para acceder al servicio. Las plantillas masivas ofrecen diseños variados para tus fotos o tiras de imágenes.

4. Storybird

Es un recurso pensado tanto para realizar cómics como para ilustrar libros o poesías con imágenes predeterminadas que permiten acabados personalizados. Dispone de un cuadro dedicado exclusivamente al texto, constituyendo una nueva forma de cómic.
 http://storybird.com/

5. Voki

Diseñarás tu propio personaje eligiendo todos los elementos de su aspecto corporal, añadiendo fondos, sonidos o textos. Además, tienes la opción de agregar figuras públicas como Trump u Obama.

6. Marvel

La conocida editorial estadounidense, encargada de difundir comics como Capitán América, desarrolló su propia plataforma para que seas el protagonista de tus historias.

7. Toondoo

Crearás tus propios personajes o utilizarás los predeterminados, agregando objetos, escenarios y globos de diálogo. Es posible unir cada tira para lograr una única historia larga contada en este formato.

8. Witty Comic

Consiste en una herramienta intuitiva en la que conjugarás personajes, escenarios y textos para dar vida a tu historia. Es ideal para educadores porque posee la opción de elegir, por ejemplo, un único tiempo verbal.

9. Superlame

Ajusta los globos de diálogos para que los bordes no queden fuera del cuadro y es posible compartir los resultados con otros usuarios de la aplicación.

10. Stripgenerator


Una vez más, puedes diseñar desde cero o utilizar elementos predeterminados combinables para generar nuevos gráficos.

Comic Master es una aplicación online gratuita que permite crear relatos en formato cómic a través de elementos gráficos predefinidos 
http://www.comicmaster.org.ukROSALÍA DE CASTRO

UXÍA BUEZAS 3º ESO B PATRI CALVIÑO 3º ESO B EVA SANTIAGO 3º ESO B SABELA PIÑEIRO 3º ESO B ALMUDENA 3º ESO A ...

ENTRADAS POPULARES